Žiadame vás o podporu.

Sme team ZILINA RUN.

Tomáš Čelko

tower-runner

Marek Čelko

skialp guide

Tibor Šumpík

race runner

Už 10 rokov sa snažíme organizovať udalosti pre bežeckú komunitu v Žiline a okolí. Náš vlajkový bežecký event Žilinský Mestský polmaratón bude v roku 2023 už deviatym v poradí. Sme radi, že aj napriek kríze a pandémii sa nám zatiaľ darí udržať jeho tradíciu.

9. ročník
15. 9. 2023

polmaraton.zilina.run
#bezmespolu

Jediný mestský beh v Žiline.
Viac ako 3000 spokojných účastníkov.
Rôzne disciplíny.
Rôzne vekové kategórie.
Medzinárodná účasť

Neustále pracujeme na vylepšení programu podujatia. V pláne je vytvoriť nové súťažné kategórie ako Nord walking, alebo Bussines štafetu. Chystáme ples a pracujeme na zaujímavom sprievodnom programe počas eventu. Chceme zo Žilinského polmaratónu spraviť multi-žánrovu udalosť, ktorá sa neorientuje iba na beh, ale je priestorom, kde každý môže kvalitne stráviť čas s priateľmi alebo rodinou.

V mene nás organizátorov a veľkého teamu našich dobrovoľníkov Vás preto žiadame o podporu. Žijeme v náročných časoch a organizovanie takéhoto podujatia vyžaduje veľké úsilie a nemalé finančné prostriedky.

9. ročník
15. 9. 2023

spolupráca nás baví.

Spôsob ako nás podporiť:

– sponzorské príspevky
– finančné dary
– vecné ceny
– materiálna podpora
– fyzická pomoc – dobrovoľníctvo
– firemné štartovné

Kontakt:

Tomáš Čelko | +43 660 2775 658
Marek Čelko | +421 902 166 853
email: polmaratonzilina@gmail.com