Usporiadateľ:

Horolezecký klub Salora o.z.

Termín:

19.septembra 2020, 14:00 hod.

Miesto:

Žilina, Hlinkovo námestie

Prihlášky:

Online registrácia prebieha cez portál www.behsity.sk, prihlásiť sa môžete tu – registracia

Online prihlasovanie bude ukončené 9.9.2020 o 23:59 hod.
V Sobotu 19.9.2020 sa bude dať prihlásiť ešte priamo pri prezentácii do 12:00 hod.

Štartová listina bude skontrolovaná, uzatvorená a zverejnená v nedeľu 19.9.2020 najneskôr 13:30

Štartovné:

Máme dva druhy štartovného (platí pre bežcov aj pre kolobežkárov):

NA VLASTNÉ TRIKO

• štartovné číslo
• občerstvenie na trati a v cieli
• šatňu (priestor, na prezlečenie)
• zmeranie času
• tombolový lístok
• reklamný pretekársky balíček
• pasta – ryža párty po preteku
• pamätná medajla

Do 31.5. 2020 ……………………………. 11 € 
Do 31. 7. 2020 …………………………… 14 € 
Do 9.9. 2020 ………………………………. 19 € 
Príchodzí do 12:00 19.9. 2020 …… 24 € 

POME ŽILINA

Tento typ štartovného zahŕňa to isté ako balíček NA VLASTNÉ TRIKO + oficiálne tričko preteku

Do 31. 7. 2020 …………………. 19 € 
Po tomto termíne nie je možné objednať štartovné POME ŽILINA – dôvodom je
výroba tričiek

Pre skupiny (min 10 osôb) platí zľava 25% naosobu, informácie k tomuto štartovnému prosíme výlučne do mailu: polmaratonzilina@gmail.com

Pri registrácií sa preukážte platbou, platobným príkazom, výpisom z účtu a pod… platba tohoto druhu štartovného je výlučne spoločná = jedným platobným príkazom

Vrátenie štartovného:

Štartovné je nevratné. Je možnosť preregistrovať na iné meno, prípadne využiť štartovné na nasledujúci ročník.

Platba:

Základná platba – pri registrácií on-line platba cez portál Beh si ty

Doplnková platba – Príkazom na účet

IBAN: SK9283300000002501224626
BIC : FIOZSKBAXXX
Štandartný formát účtu: 2501224626/2010
Názov banky: FIO BANKA
Variabilný symbol: 201900
Do poznámky: meno a priezvisko registrujúceho / za koho platí

Doplnková platba – poštovou poukážkou typu “H” na adresu:

Marek Čelko, Smreková 5, 01007 ŽIlina
Do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

Štartovné je nevratné, ale v prípade odhlásenia sa z pretekov je možné využiť štartovné v nasledujúcom ročníku.

V prípade, že nechcete bežať, môžete si samozrejme vyzdvihnúť balíček, budete však klasifikovaný ako DNF (DO NOT FINISHED), v taktomto prípade však nie je nárok na presun štartovného…

Ubytovanie:

Usporiadateľ nezabezpečuje oficiálne spoločné ubytovanie.

Šatne:

Prenosné šatne (stany) v blízkosti štartu a cieľa.

Stravovanie:

Po ukončení pretekov plnohodnotná, pasta – ryža party v blízkosti štartu a cieľa.

Prezentácia:

19. 9. 2020 – 10:00 – 12:00 hod. – na Hlinkovom Námestí
V deň preteku bude ešte možna posledná registrácia do 12:00 hod.

Je možnosť objednať si požičanie kolobežiek, máme 50 kusov k dispozícii.

Obmedzenie počtu kolobežkárov – 100 osôb
Obmedzenie počtu bežcov: 750 osôb

Program:

12:30 – Detské behy (viac info na Atletikcá Akadémia Žilina – facebook)
13:00 – Slávnostné otvorenie preteku
14:00 – Štart preteku Kolobežiek
14:10 – ŠTART 6. ročník Žilinský mestský polmaratón, desiatka a päťka
17:00 – Oficiálne vyhlásenie všetkých výsledkov

Čipy a meranie časov:

Pri prezentácii dostane každý pretekár štartové číslo a identifikačný čip, pomocou ktorého mu bude zmeraný čas.

ČIP je súčasťou štartového čísla, bez čísla nie je možné čas zmerať, čip je pre každého jedinečný. Bez zálohy.

Podľa vzdialenosti, ktorú ste si zvolili pri registrácií Vám je pridelený čip a číslo.

Výsledkový a prezentačný servis zabezpečuje www.casomierapt.sk

Disciplíny:

Polmaratón 21,097m
Certifikovaná trať, bežia sa dve rovnaké kolá (minimálny vek 18 rokov)

Desiatka 10,6km
Presná polovica trate polmaratónu, jedno kolo (minimálny vek 15 rokov a súhlas rodiča)

Štafeta
Dvaja bežci, 2 bežkyne, bežec-bežkyňa: každý účastník štafety beží jedno kolo teda 10,6 km.

Päťka 5km
Dve koliečka centrom mesta (minimálny vek 14 rokov a súhlas rodiča)

2,5km
Jedno koliečko mestom – predovšetkým mladšie kategórie, juniori atd…

Deti 13 -14 rokov
Prihlásenie zdarma cez Atletická akadémia Žilina (od 100m -1km)

Deti 5 -13 rokov
Prihlásenie zdarma cez Atletická akadémia Žilina (od 100m -1km)

Kolobežky 10,6km
Presná polovica trate polmaratónu, jedno kolo (minimálny vek 15rokov a súhlas rodiča)

Kategórie beh:

M-J juniori do 18 rokov (kto v roku 2019 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný ako M-M)
M-M – Muži – 19-39 rokov
M-M-40 – Muži 40 – 49 rokov
M-M-50 – Muži 50 – 59 rokov
M-M-60 – Muži 60+
Absolútne poradie – Muži
Ž-J – juniorky do 18 rokov (kto v roku 2019 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný ako Ž-Ž)
Ž- Ž – Ženy – 19 -39 rokov
Ž- Ž- 40 – ženy 40 – 49 rokov
Ž- Ž- 50 – ženy 50 – 59 rokov
Ž- Ž- 60 – ženy 60 a <
Absolútne poradie – Ženy
Najlepší Žilinčan/ka
Štafety: zmiešaná, mužská, ženská

Kategórie kolobežky:

Juniori a juniorky do 18 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný v staršej kategórii )
Muži a Ženy do 44 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 45 rokov bude klasifikovaný v staršej kategórii)
Seniori a seniorky – horná veková hranica je neobmedzená

Ceny:

Vo všetkých disciplínach a kategóriách vecné ceny.
V absolútnom poradí 1/2Polmaratón Muži a Ženy – finančné odmeny.

1.miesto 150€
2. miesto 130€
3. miesto 100 €

Rekord polmaratónu 125 € (1:09,29s /1:23,45s)
Rekord 10tky: 50€ (34:55s / 43:35s)
Rekord 5tky: 30€ (19:54s / 20:10s )

Prví traja najrýchlejší Slovenskí bežci a bežkyne v 1/2Maratóne, bez ohľadu na umiestnenie, budú odmenení finančnou prémiou 100€/80€/60€.

(finančné odmeny sú len pre bežcov zo Slovenskej a Českej repuliky)

Obmedzenia účasti:

Maximálny počet bežcov je 750 osôb.
300 osôb – polmaratón, certifikovaná trať
225 osôb – desiatka (10,6km)
125 osôb – päťka, necertifikovaná trať
50 osôb – štafeta (25 štafiet)

Maximálny počet Kolobežkárov je 100 osôb, kolobežky je možné zapožičať cez partnera Dual šport v Žiline – k dispozícii je na požičanie 50 Kolobežiek.

Trať polmaratón:

Certifikovaná trať.
Trať meria 21097,5 m výškový rozdiel celej trate je cca 120m. Štart aj cieľ Žilinského mestského polmaratónu je na Hlinkovom námestí v Žiline, beží sa smerom na Štefánikove námestie, k Mestskému úradu cez Valy a Mariánske námestie k vlakovej stanici von z mesta po Hviezdoslavovej popod železnicu k Váhu, mostom na druhú stranu a v protismere Váhu až k najbližšiemu mostu, poza stanicu podpod trať opäť na Hviezdoslavovu a po Národnej do cieľa 10tky a na štart druhého kola.

Podmienky on-line registrácie:

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

– súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk
– súhlas so spracovaním osobných údajov

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov
On-line registrácia: Quinta Essentia, s.r.o., IČO: 35 797 215, Fadruszova 11, Bratislava 841 05
On-line platby: 24-pay s.r.o., IČO: 44 002 602, Kálov 356, Žilina 010 01.

Informácie:

www.zilina.run, polmaraton.zilina.run
polmaratonzilina@gmail.com
Riaditeľ pretekov:Tomáš Čelko
tel: 0043660277565
Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo na zmeny.
Podujatie Žilinský mestský polmaratón podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

Za každého účastníka posielame 1€ na pomoc Petovi Duricovi – atlétovi, ktorého rodinu stihlo obrovské nešťastie. Požiar domu. Prosíme o pomoc všetkých tu je transparentný účet.
číslo účtu: SK45 0200 0000 0043 3036 3056
variabilný symbol: 1182020 (je potrebne zadať)