Usporiadateľ:

Bežecká komunita Žilina.run

Termín:

15.septembra 2022, 14:00 hod.

Miesto:

Žilina, Vodné dielo Žilina

Prihlášky:

Prihlásiť sa môžete on line na www.pretekaj.sk

Online prihlasovanie bude ukončené 7.9.2022 o 23:59 hod.
Vo Štvrtok 15.9.2022 sa bude dať prihlásiť ešte priamo pri prezentácii do 12:00 hod.

Štartová listina bude skontrolovaná, uzatvorená a zverejnená vo štvrtok 15.9.2022 najneskôr 13:30. Vo štvrtok 15.9. po 12:00 pred pretekmi už nebude možné prihlásiť sa ako nový pretekár! Bude možné už iba odprezentovať sa a vyzdvihnúť si štartové číslo a balíček.

Štartovné:

Polmaratón, 10 km, 5 km, 2,5km a kolobežky 10,6km – máme dva druhy štartovného:

NA VLASTNÉ TRIKO

• štartovné číslo
• občerstvenie na trati a v cieli
• šatňu (priestor, na prezlečenie)
• zmeranie času
• tombolový lístok
• reklamný pretekársky balíček
• pasta – ryža párty po preteku
• pamätná medajla

Do 31.5. 2022 ……………………………………. 12 € 
Do 31. 7. 2022 …………………………………… 16 € 
Do 9.9. 2022 ………………………………………. 22 € 
Príchodzí do 12:00 hod. 15.9. 2022 …… 29 € 

POME ŽILINA

Tento typ štartovného zahŕňa to isté ako balíček NA VLASTNÉ TRIKO + oficiálne tričko preteku

Do 31. 7. 2022 …………………. 24 € 
Po tomto termíne nie je možné objednať štartovné POME ŽILINA – dôvodom je výroba tričiek

Pre skupiny (min 10 osôb) platí zľava 25% na osobu, informácie k tomuto štartovnému prosíme výlučne do emailu: polmaratonzilina@gmail.com

Pri registrácií sa preukážte platbou, platobným príkazom, výpisom z účtu a pod … platba tohto druhu štartovného je výlučne spoločná = jedným platobným príkazom

Vrátenie štartovného:

Štartovné je nevratné. Je možnosť preregistrovať na iné meno, prípadne využiť štartovné na nasledujúci ročník. Účastník musí informovať organizátora.

Platba:

základná platba – podľa pokynov pri registrácii“ na serveri www.pretekaj.sk

Doplnková platba – Príkazom na účet

IBAN: SK9283300000002501224626
BIC : FIOZSKBAXXX
Štandardný formát účtu: 2501224626/2010
Názov banky: FIO BANKA
Variabilný symbol: 202100
Do poznámky: meno a priezvisko registrujúceho / za koho platí

Doplnková platba – poštovou poukážkou typu “H” na adresu:

Marek Čelko, Smreková 5, 01007 ŽIlina
Do popisu transakcie (poznámky) vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali)

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

Štartovné je nevratné, ale v prípade odhlásenia sa z pretekov je možné využiť štartovné v nasledujúcom ročníku.

V prípade, že nechcete bežať, môžete si samozrejme vyzdvihnúť balíček, budete však klasifikovaný ako DNF (DO NOT FINISHED), v taktomto prípade však nie je nárok na presun štartovného…

Ubytovanie:

Usporiadateľ nezabezpečuje oficiálne spoločné ubytovanie.

Šatne:

Prenosné šatne (stany) v blízkosti štartu a cieľa.

Stravovanie:

Po ukončení pretekov plnohodnotná, pasta – ryža party v blízkosti štartu a cieľa.

Prezentácia:

15. 9. 2022 – 10:00 – 12:00 hod. – na mieste štartu
V deň preteku bude ešte možná posledná registrácia do 12:00 hod.

Je možnosť objednať si požičanie kolobežiek, máme 50 kusov k dispozícii. Zapožičanie je možné nahlásiť najneskôr do 15.8.2022

Obmedzenie počtu kolobežkárov – 100 osôb
Obmedzenie počtu bežcov: 850 osôb

Program:

12:30 – Detské behy 
13:00 – Slávnostné otvorenie preteku
14:00 – Štart preteku Kolobežiek
14:10 – ŠTART 8. ročník Žilinský mestský polmaratón, desiatka a päťka
17:00 – Oficiálne vyhlásenie všetkých výsledkov

Čipy a meranie časov:

Pri prezentácii dostane každý pretekár štartové číslo a identifikačný čip, pomocou ktorého mu bude zmeraný čas.

ČIP je súčasťou štartového čísla, bez čísla nie je možné čas zmerať, čip je pre každého jedinečný. Bez zálohy.

Podľa vzdialenosti, ktorú ste si zvolili pri registrácií Vám je pridelený čip a číslo.

Výsledkový a prezentačný servis zabezpečuje www.casomierapt.sk

Disciplíny:

Polmaratón 21,097m
Certifikovaná trať, bežia sa dve rovnaké kolá (minimálny vek 18 rokov)

Desiatka 10,6km
Presná polovica trate polmaratónu, jedno kolo (minimálny vek 15 rokov a súhlas rodiča)

Päťka 5km
Minimálny vek 14 rokov a súhlas rodiča

Štafeta
Dvaja bežci, 2 bežkyne, bežec-bežkyňa: každý účastník štafety beží jedno kolo teda 10,6 km.

2,5km
Predovšetkým mladšie kategórie, juniori atd…

Deti 2 -7 rokov (30 – 300m)
Prihlásenie zdarma na mieste preteku.
Deti bežia trate podľa veku.
Viac info na fb AC UNIZA

Deti 8 -14 rokov (300 – 1000m)
Prihlásenie zdarma na mieste preteku.
Deti bežia trate podľa veku.
Viac info na fb AC UNIZA

Kolobežky 10,6km a 2,5km (pre deti a výletníkov)
Presná polovica trate polmaratónu, jedno kolo (minimálny vek 15rokov a súhlas rodiča)

Kategórie beh:

M-J – juniori do 18 rokov (kto v roku 2021 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný ako M-M)
M-M – Muži – 19-39 rokov
M-M-40 – Muži 40 – 49 rokov
M-M-50 – Muži 50 – 59 rokov
M-M-60 – Muži 60+
Absolútne poradie – Muži
Ž-J – juniorky do 18 rokov (kto v roku 2021 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný ako Ž-Ž)
Ž- Ž – Ženy – 19 -39 rokov
Ž- Ž- 40 – ženy 40 – 49 rokov
Ž- Ž- 50 – ženy 50 – 59 rokov
Ž- Ž- 60 – ženy 60 a <
Absolútne poradie – Ženy
Štafety: zmiešaná, mužská, ženská21

Kategórie kolobežky:

Juniori a juniorky do 18 rokov (kto v roku 2020 dosiahne 19 rokov je klasifikovaný v staršej kategórii )
Muži a Ženy do 44 rokov (kto v roku 2021 dosiahne 45 rokov bude klasifikovaný v staršej kategórii)
Seniori a seniorky – horná veková hranica je neobmedzená

Ceny:

Vo všetkých disciplínach a kategóriách vecné ceny.
V absolútnom poradí 1/2Polmaratón Muži a Ženy – finančné odmeny budú definované.

1.miesto tbd
2. miesto tbd
3. miesto tbd

Rekord polmaratónu 125 € (1:09,29s /1:23,45s)
Rekord 10tky: 50€ (34:55s / 43:35s)
Rekord 5tky: 30€ (18:34s / 20:10s )
(finančné odmeny sú len pre bežcov zo Slovenskej a Českej repuliky)

Obmedzenia účasti:

Maximálny počet bežcov je 750 osôb.
400 osôb – polmaratón, certifikovaná trať
200 osôb – desiatka (10,6km)
100 osôb – päťka, necertifikovaná trať
100 osôb – 2,5km, necertifikovaná trať
50 osôb – štafeta (25 štafiet)

Maximálny počet Kolobežkárov je 100 osôb, kolobežky je možné zapožičať cez partnera Dual šport v Žiline – k dispozícii je na požičanie 50 Kolobežiek.

Občerstvovačky:

Občerstvovacie stanice sú na 2.5km 7.5km – 10.5km 12.5km 17.5km a v cieli k dispozícii je: iontový nápoj Gatorade, voda, minerálka, ovocie, sušienky, keksy, čokoláda, … Je možné si pripraviť aj vlastné občerstvenie a označiť štartovým číslom, ktoré bude tiež rozvezené na občerstvovacie stanice. Odovzdať vlastné občerstvenie je nutné do 12.00hod v priestoroch prezentácie.

Upozornenie:

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Zaregistrovaním sa na pretek vedome súhlasia s týmito podmienkami

Podmienky on-line registrácie:

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

– súhlas s podmienkami portálu pretekaj.sk
– súhlas so spracovaním osobných údajov

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ registračného systému pretekaj.sk – Originals, s.r.o.,
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, info@pretakaj.sk,
IČO: 46852867, IČ DPH: SK2023614208

Informácie:

www.zilina.run, polmaraton.zilina.run
polmaratonzilina@gmail.com
Riaditeľ pretekov:Tomáš Čelko
tel: 0043660277565
Poznámka: organizátor si vyhradzuje právo na zmeny.